Quina influència té l’entorn en les nostres capacitats cognitives i el seu declivi associat a l’edat?

Ángel Barco

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Ángel Barco

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Instituto de Neurociencias, UMH-CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  L’augment de l’esperança de vida va lligat, inevitablement, a una incidència més gran de malalties relacionades amb l’envelliment, cosa que suposa un enorme repte per al sistema de salut. Per això, gran part dels esforços se centren a intentar prevenir o endarrerir el declivi cognitiu associat a l’edat amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida en l’última etapa vital de les persones.

  Se sap que els factors tant genètics com ambientals influeixen en la capacitat cognitiva de les persones. Així, un enriquiment ambiental s’associa amb un millor aprenentatge, més memòria i un envelliment més saludable, mentre que entorns empobrits s’associen als efectes contraris. Un dels possibles mecanismes pels quals l’entorn, particularment en les primeres etapes de vida, influeix en les nostres capacitats cognitives són els canvis epigenètics en el cervell.

  En aquest projecte, els investigadors se centraran en l’hipotàlem, una àrea cerebral vinculada a les capacitats cognitives, amb l’objectiu d’identificar i avaluar la rellevància biològica dels canvis epigenètics en la cromatina, el material genètic de la cèl·lula que es troba al nucli, associats a diferents actuacions en tasques cognitives.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Epigenetic basis of gene-environment interactions underlying variation in Cognitive capabilities and their Decline with Age

 • SUBVENCIÓ

  498.000 €