Càncer infantil: moltes malalties sense tractaments específics

Dilluns 24 de gener de 2022.

Càncer infantil: moltes malalties sense tractaments específics

Dilluns 24 de gener de 2022.
Debat en castellà.

 • Cada any a escala mundial es diagnostiquen de càncer prop de 400.000 nens i adolescents d’entre 0 i 19 anys. El càncer infantil és una malaltia considerada minoritària i molt desconeguda, però devastadora tant per als infants i joves que la pateixen com per a les seves famílies i el seu entorn social.

  Els tipus de càncer infantil més comuns són les leucèmies, els tumors cerebrals, el càncer encefàlic, els limfomes i els tumors sòlids com el neuroblastoma i els tumors de Wilms, però molt pocs disposen de tractaments específics per als infants. Als països d'ingressos alts, on la població sol disposar d'accés a serveis integrals, més del 80 % dels infants afectats de càncer es curen, però a molts països d'ingressos mitjans i baixos la taxa de curació és del 15 al 45 %. Els pacients que presenten malaltia metastàtica o en recaiguda mostren taxes de supervivència molt reduïda.

  Cal tenir en compte que alguns dels tractaments antitumorals són molt agressius per als infants, alguns presenten alta toxicitat, són poc específics i deixen moltes seqüeles. A més, els resultats de les investigacions del càncer en adults no són extrapolables al càncer infantil ja que són malalties molt diferents. El càncer del desenvolupament (en infants i adolescents) requereix, per tant, investigacions específiques que permetin incrementar la possibilitat de curació mitjançant tractaments més efectius i menys tòxics.

  Quines claus diferencien el càncer en adults del càncer infantil? Per què al meu fill? Per què quan parlem de càncer infantil parlem de moltes malalties minoritàries diferents? Per què es dediquen molts menys recursos al càncer infantil que no pas al càncer en adults? Què és l’anàlisi molecular i com pot ajudar els oncòlegs a determinar quin tipus de càncer afecta cada infant? Quants tractaments específics per a càncer infantil estan aprovats actualment? Quines noves recerques s’estan duent a terme per aconseguir taxes de curació més elevades? Quins nous medicaments s’espera que estiguin disponibles els anys vinents? La curació és per sempre? Com està la recerca sobre càncer infantil a Espanya?

  L’any 2022 es posarà en marxa el Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB), un nou centre capdavanter en la recerca i el tractament del càncer infantil. Serà el centre amb més capacitat assistencial de tot Espanya i un dels més importants d’Europa en aquest àmbit.

  Ponents:

  • Dr. Jaume Mora, director científic del PCCB, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

  • Dra. Ana Patiño, catedràtica de Genètica, investigadora del Laboratorio de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra.


  Moderadora:

  • Montse Baldomà, periodista.